Utbilda personalen i HLR

Vad gör du om en kollega på jobbet skadar sig? Vet du hur du ska agera om någon plötsligt blir medvetslös eller får hjärtstillestånd?

 

Varje år får ca 10000 personer runt om i Sverige hjärtstopp utanför sjukvården.
Detta inträffar på arbetsplatser, idrottsplatser, varuhus och i hemmen. Det kan drabba vem som helst och snabb livsuppehållande hjälp är nödvändig innan ambulansen kommer.

 

Med rätt utbildning kan du med största sannolikhet rädda livet på din medarbetare genom rätt livsuppehållande åtgärder - fram till dess att professionell hjälp anländer.

 

På varje arbetsplats har arbetsgivaren ett ansvar att det måste finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till personalen och verksamhetens risker.

 

Med hänsyn till verksamhetens omfattning och de risker som finns skall det alltid finnas tillräckligt antal personer, som kan utföra första hjälpen, tillgängliga på arbetsplatsen.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån anordnar utbildningar enligt HLR-rådets senaste riktlinjer och erbjuder flera olika HLR-utbildningar

 

  

Exempel på utbildningar

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.