Proton Lighting Proton Lighting Proton Lighting Proton Lighting
Belysning
Belysning uteDålig belysning medför risker
Felaktigt utformad belysning bidrar till att man blir trött i ögonen, kan få huvudvärk och spänningar i nacke/skuldra och rygg. Risken för olycksfall av olika slag ökar också. Flimmer från lysrör kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan orsaka trötthet och försämrad arbetsprestation.

Svenska Arbetsmiljöbyrån genomför utredningar, projektering, installations-
samordning, projektledning, kontroll och besiktning. Arbetet omfattar allt från analys till en slutlig lösning som inte bara är funktionell och användarvänlig utan även kostnadseffektiv, energisnål, ergonomisk, och miljövänlig. 

Vi undersöker kontor, offentliga miljöer, sjukhus,  industrier, mm. Vi undersöker kundens behov och gör individuellt anpassade lösningar för er miljö.

Genom att anlita Svenska Arbetsmiljöbyrån i tidiga skeden försäkrar ni er om att lägga en god grund för projektet och att kostnader för projektering och uppförande hålls på rätt nivå.
Vi står helt fria från de olika tillverkarna och arbetar i nätverk med olika konsulter.Led lamporExempel på tjänsteutbud:
- Belysningsplanering
- Belysningskartläggning.
- Mätning av energiförbrukning
- Förslag på energibesparing
- Ljusdesign
- Beräkningar
- Allmänljus
- Offentlig belysning
- Utvärdering av belysningsanläggningar

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.