Energi

En del i Svenska Arbetsmiljöbyråns arbete är att hjälpa företag, fastighetsbolag och fastighetsägare att minska sina energikostnader.
Detta kräver kompetens i energifrågor. Vi har goda energikunskap och god hjälp av våra samarbetspartners.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån erbjuder kompletta undersökningar och mätningar inom området energi.

Först görs en energibesiktning på fastigheten/anläggningen. I denna ingår mätning av effekt, energi, ström, spänning, cos fi, temperatur m.m.

Efter detta kan en energistatus för fastigheten/anläggningen fastställas.

Förslag tas därefter fram för att göra energibesparingar.

 

Vi kan även hjälpa Er med en energiupphandling för att optimera energikostnaderna.

För att få bättre kännedom om Era energisystem och bibehålla en lägre energianvändning genomför vi även en väl anpassad utbildning efter gällande förutsättningar.

 

 

Exempel på tjänsteutbud

 

Energideklaration   >>>

Energiberäkning   >>>
-  Energistatus
-  Energibesparingar
-  Energiupphandling

-  Värmekamera   >>>

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.