Ergonomi
ont i ryggErgonomins uppgift är att anpassa arbetsmiljön till människans förutsättningar.

Rörelse, variation och flexibilitet är nyckelbegrepp i den moderna synen på god arbetsmiljö. Nyckelbegrepp samlade i en ergonomisk helhetssyn som omfattar såväl fysisk miljö som arbetsorganisation.

 

God arbetsteknik och koordination har visat sig vara av stor betydelse för att förhindra uppkomsten av belastningsskador. Ibland behövs även anpassade tekniska hjälpmedel.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån AB arbetar aktivt med att öka och sprida kunskaper om hur arbetstekniken kan anpassas till människans förutsättningar.

 

 

Exempel på tjänsteutbud
- Arbetsmiljöbedömning - ergonomisk/teknisk
- Arbetsplatsanpassningar
- Arbetsteknik
- Utbildning i ergonomi

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.