Kemikaliehantering
Hur påverkas Ert företag eller er verksamhet av den nya kemikalielagstiftning REACH?

I stort sett alla företag eller verksamheter hanterar kemikalier inom en rad olikaKemikalier tunnor
användningsområden, vilket kräver att man har kunskap om vilka eventuella risker de utgör samt vilka lagar och krav som gäller för användning av kemikalierna. Riskerna med kemikalier kan minimeras, om man vet vad man gör.

 

Ur hållbarhetssynpunkt är det dels viktigt att välja kemikalier som är så miljövänliga som möjligt och dels att se till att de kemikalier som används hanteras på rätt sätt för att inte utgöra en risk för människors hälsa eller den yttre miljön.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån kan hjälpa er att kartlägga användningen av kemikalier i er verksamhet, göra kemikalieförteckningar, utföra riskbedömningar och rekommendera utfasningsplaner för att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga alternativ. Att fasa ut farliga kemikalier mot mindre farliga alternativ är ett led i en hållbar kemikaliehantering.

 

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån AB erbjuder följande tjänster inom området för kemikaliehantering:

-  Information och utbildning om kemiska hälsorisker

-  Bedömning av kemikalier vid upphandling, med hänsyn till påverkan av
   arbetsmiljö och yttre miljö
-  Granskning av befintliga kemikalier med hänsyn till krav från ISO 14001, och
   Kemikalieinspektionen.

-  Framtagning av skyddsblad.

-  Upprättande av kemikalieregister enligt Miljöbalken och ALS.

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.