PCB inventering
PCBEnligt den nya förordningen (2007:19) om PCB skall alla fastighetsägare i Sverige som har byggnader som uppförts eller renoverats mellan åren 1956-1973 genomfört en PCB-inventering.
Vid en inventering går man systematiskt igenom byggnaden och tar prover där man kan misstänka att PCB finns. Dessa skickas sedan till analys för att fastställa förekomst och halt.

 

 

 

Vi kan hjälpa Er med:
-  att klargöra om du berörs av förordningen
-  inventering av din fastighet
-  myndighetskontakter
-  rapportskrivning
-  upprättande av saneringsplan

 

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån har den kunskap och utbildning som krävs och arbetar enligt riktlinjer från Svenska Fogbranschens Riksförbund.

Vänd dig med förtroende till Svenska Arbetsmiljöbyrån.

 

 

Vad är PCB? >>>

Vad ska jag som fastighetsägare göra? >>>

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.