Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen föreskriver arbetsgivare att bedriva Systematiskt Arbetsmiljöarbete.
Detta innebär ansvar att planera, leda och följa upp verksamheten för att uppfylla kraven i arbetsmiljön.

Systematiskt Arbetsmiljöarbete är ett lagkrav från 1 juli 2001. Bestämmelserna om att arbetsmiljöfrågorna ska integreras i företagets ordinarie verksamhet utgör en av de viktigaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket. Alla arbetsgivare oavsett om de har en eller flera hundra anställda är skyldiga att bedriva Systematiskt Arbetsmiljöarbete av arbetsmiljön på företaget. 

 

Fördelarna med ett fungerande Systematiskt Arbetsmiljöarbete är bl. a. att personalen känner ökad trivsel och större delaktighet i verksamheten samt att riskerna på arbetsplatsen minskar.
En bra arbetsmiljö kan ge högre produktivitet och kvalitet.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån AB erbjuder komplett eller delar av framtagning av Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

 

Exempel på upplägg:
-  Hjälp med att ta fram rutiner och planer för hantering av Systematiskt Arbetsmiljöarbete på Er arbetsplats.
-  Tar fram den dokumentation som krävs.
-  Tydliga vägledningstexter för samtliga områden inom SAM
-  Pedagogiska mallar för ifyllning
-  Exempelmallar
-  Uppdaterade lagtexter
-  Utbildning
-  Revision/uppföljning av Systematiskt Arbetsmiljöarbete

-  Integrering av arbetsmiljöarbetet med Era andra ledningssystem för exempelvis miljö & kvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.