Ventilation
Vår inomhusmiljö är livsviktig.Ventilationsrör

Vi människor tillbringar 90 procent av vår tid inomhus. Forskningsrapporter visar att allt fler människor drabbas av allergier och astma. Många faktorer påverkar inomhusmiljön. En av faktorerna är ventilation. Inomhusklimatet på en arbetsplats påverkar i hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö. Det påverkar också vår hälsa.

 

Svenska Arbetsmiljöbyrån AB erbjuder kompletta undersökningar och mätningar inom områdena inomhusklimat och energi. Vi har under många år gjort utredningar inom inomhusklimat. 
Våra utredare/besiktningsmän är certifierade och innehar riksbehörighet vilken gör att vi kan erbjuda besiktningar på komplicerade ventilationssystem.

 

Vi kan hjälpa till med att få bra inomhusklimat på arbetsplatsen och sänka kostnaderna för Er ventilationsanläggning.

 

 

 

Exempel på tjänsteutbud:Ventilation Sören
-  Mätning och analys av inomhusklimatet-  Funktionskontroll (OVK, lagstadgad)
-  Injustering av värme, kyla och ventilation
-  Ritning och projekteringsgranskning
-  Utredningar/mätningar av luftomsättningen och ventilationseffektiviteten
-  Mätning av energiförbrukningen
-  Service av ventilationsanläggningar
-  Filterteknik samt försäljning av olika sorter av filter
-  Mätning och analys av kortslutningseffekter för komplicerade ventilationssystem
-  Energi och eleffektivisering av luftbehandlingsanläggningar
-  Utbildning

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.