Checklista för äldre maskiner

Uppfyller Era äldre maskiner som inte är CE märkta de minimikrav som gäller för att få användas?
Får ni använda era maskiner efter ett besök från Arbetsmiljöverket? Lagen säger att äldre maskiner eller arbetsutrustning

före 1994 inte får användas såvida de inte uppfyller 23 st. minimikrav.

Checklistan för äldre maskiner är ett komplement som hjälper till att förenkla Ert skyddsarbete och ge er en ökad säkerhet samt förebygger arbetsolyckor. Checklistan tillgodoser kravet från AFS 2003:04, Systematiskt arbetsmiljöarbete, att vidta åtgärder som direkt säkerställer hälsa och säkerhet för arbetstagarna.


Checklistan kan användas för alla typer av maskiner, så som svarv, excenterpress, borrmaskin, gradsax, svets, såg mm.

alt


Checklistan används i dag av många företag och kommuner som vill ha kontroll över säkerheten på maskiner för att på så sätt kunna förebygga arbetsskador.


Checklistan är byggt i ordbehandlingsprogrammet Word och består av 5st sidor och levereras via
e-mail. Ni kan alltså få den redan idag.

 

Fördelen med checklistan är att samtliga maskiner kan skrivas in och läggas upp under rätt mapp i datorn. Sedan kan exempelvis skyddsombudet/säkerhetsansvarig kontrollera de olika punkterna.

 

Upptäcks samma brister på flera maskiner t.ex. brott på kablar, skydd saknas eller något liknande så kan åtgärder vidtas. Exempelvis så kan elektrikern åtgärda vissa brister när han ändå är på företaget och gör andra arbeten. Detta medför att säkerheten vid olika maskiner/arbetsutrustning höjs.

 

Checklistan för äldre maskiner, ett ovärderligt redskap vid kontroll av säkerheten vid maskiner.

 

Kostnaden för Checklista för äldre maskiner är 1395 kr ex. moms.

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.