Arbetsmiljöregler bakom domen vid Solna tingsrätt, där en person omkom och två skadades svårt.
Solna tingsrätt meddelade idag sin dom i målet om arbetsolyckan vid Kista galleria sommaren 2008, där en person omkom och två skadades svårt.

Solna tingsrätt meddelade idag sin dom i målet om arbetsolyckan vid Kista galleria sommaren 2008, där en person omkom och två skadades svårt. Rättegången som avslutades i december ifjol är det enskilt största arbetsmiljömålet i Sverige.

Fyra tjänstemän vid tre företag stod åtalade för arbetsmiljöbrott genom vållande till dödsfall eller kroppsskada. Inblandade företag, ansvarig för projektering, montering och allmän samordning, riskerade höga företagsböter. Fällande dom meddelas för ingenjören som utfört konstruktionsritningen av den balk som brast och förorsakade olyckan samt det företag hon var anställd vid. Påföljden blev dagsböter och villkorlig dom respektive företagsbot.

Målet tar sin utgångspunkt i Arbetsmiljölagen som reglerar ansvaret för en god arbetsmiljö och att risker för ohälsa och olycksfall förebyggs.

Av domen framgår att konstruktörer och andra som medverkar i projekteringen inom ramen för sina uppdrag ska se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas i såväl bygg- som bruksskedet (enligt 3 kap 14 § 2, lydelsen år 2008, numera 3 kap 7 §).

 

 

 

 

Källa: Arbetsmiljöverket

-->

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.