Olämpligt med solarier i kommunal regi. Solarier bidrar till att öka risken för hudcancer.


Solarier bidrar till att öka risken för hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppmanar nu landets kommuner att överväga sluta erbjuda allmänheten möjlighet att sola solarium.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i dagarna gått ut med en uppmaning till landets alla kommuner om att överväga att sluta att ha solarier i simhallar, fritids- gym- eller sportanläggningar.

 

- Solarier bidrar till att öka risken för hudcancer, särskilt för dem som regelbundet använder dem, säger Ulf Wester, inspektör och sakexpert på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Världshälsoorganisationens (WHO:s) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC), beslutade i juli 2009 att riskklassificera UV-strålning från solarier som "cancerframkallande för människor".

 

- Strålsäkerhetsmyndigheten avråder sedan flera år från att sola i solarium, säger Ulf Wester.

Under hösten 2009 rekommenderade dessutom strålsäkerhetsmyndigheterna i Sverige, Norge, Finland och Island att en åldergräns på 18 år för att få sola i solarium införs.

Sedan den 1 december 2009 erbjuder inte längre SATS, ett ledande träningsföretag i Sverige, möjligheten att sola i solarium. SATS anser inte att solariesolande är förenligt med friskvård.

 

- Nu hoppas vi att även de kommuner som erbjuder allmänheten möjlighet att sola i solarium tar sitt ansvar och upphör med detta. Det kan inte vara förenligt med kommunernas uppdrag att bedriva verksamhet som inte tillför någon hälsonytta och som samtidigt är cancerframkallande.

 

 

För mer information: kontakta Ulf Wester, inspektör på avdelningen för strålskydd, telefon: 08-799 41 18.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens brev till kommunerna

Nyhet: Strålsäkerhetsmyndigheten välkomnar solariestopp

Pressmeddelande: De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna rekommenderar ett förbud mot solariesolning för personer under 18 år

Myndigheten avråder från solariesolning

 

 

Källa SSI

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.