Regler finns om hur kallt det får vara på arbetsplatsen. För stillsittande arbete en temperatur på +20-24°C.

Tycker du det är för kallt, varmt eller att luften är för torr på din arbetsplats? Inomhusklimatet på en arbetsplats påverkar i väldigt hög grad hur vi upplever vår arbetsmiljö. Det påverkar också vår hälsa.

Det finns regler om hur kallt det får vara på arbetsplatsen. Värmekomfort skall erbjudas. Det innebär för stillsittande arbete en temperatur på +20-24°C. I livsmedelsindustrin gäller dock normalt längst +16°C.

Normalt kan man räkna med att hålla minst +20°C lufttemperatur för att klimatet sammantaget skall kunna bli godtagbart vid stillasittande arbete, i vanlig klädsel.

Besvär med kyla kan inte enbart bedömas utifrån den uppmätta temperaturen, då det finns flera faktorer som påverkar den upplevda temperaturen. Arbetsintensitet och klädsel påverkar, men även luftfuktighet och lufthastighet.

 

Ansvar för arbetsmiljön
Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagare är skyldiga att hjälpa till, följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker några fel.

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns. Därefter ska riskerna åtgärdas.

 

Vart vänder jag mig?
Om du upplever att det är för kallt eller varmt på jobbet tala med din närmaste chef. Om problemet inte åtgärdas kontakta ditt skyddsombud. Finns det inget skyddsombud på din arbetsplats kan du kontakta ditt fackförbund.

Som företagare kan du vända dig till företagshälsovården eller andra arbetsmiljökonsulter för att få hjälp och stöd i att förbättra inomhusklimatet. Du kan också vända dig till din arbetsgivarorganisation.

Om du har frågor om arbetsmiljöregler kontakta Arbetsmiljöverket. Du kan även anmäla dåliga arbetsförhållanden till Arbetsmiljöverket. I vissa fall kan de göra ett inspektionsbesök på arbetsplatsen.

 

 

 

 

 

Källa: Arbetsmiljöupplysningen

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.