Arbetsmiljöexperter efterfrågas allt mer. Framtiden ser ljus ut för dem som kan arbetsmiljö.
Framtiden ser ljus ut för dem som kan arbetsmiljö. Många arbetsmiljöingenjörer och beteendevetare går i pension de närmaste åren, samtidigt som allt fler — företag, myndigheter och kommuner — efterfrågar kompetensen.

Arbetsmarknaden för arbetsmiljöingenjörer har varit som en berg- och dalbana de senaste åren. Efterfrågan på företagshälsovård har minskat under lång tid, och Arbetsmiljöverket har skurit ner. Arbetsmarknaden har varit riktigt kärv, men nu har det vänt.

Medelåldern är hög bland arbetsmiljöingenjörer i dag och pensions- avgångarna börjar avspeglas i ett sug efter kompetens på arbetsmarknaden. Men få lediga jobb finns inom företagshälsovården. Trenden går mot att allt fler företag, branschorganisationer och myndigheter anställer egna arbetsmiljöexperter. Det är framförallt där jobben kommer att finnas. Enligt akademikerfacket Saco är denna trend tydligast hos stora och medelstora företag.

Prognoserna skiljer sig
Men de som gör prognoser för framtidens arbetsmarknad är inte helt eniga. Saco konstaterar att det i dag i stort sett är balans på arbetsmarknaden för arbetsmiljöingenjörer, även om det kan råda brist lokalt. Saco tror att det kommer att vara balans även om fem år.

Fackförbundet ST gör däremot bedömningen att det kommer att bli brist på arbetsmiljöexperter de närmaste åren. "Ett framtidsjobb" säger ST, som tittar på den statliga sektorns kompetensbehov.

Högskoleverket gör inte progno-ser för smala yrken som arbetsmiljöingenjör. Däremot bedömer verket att underskottet av beteende- och samhällsvetare kommer att vara mycket stort de kommande åren. En försiktig gissning är att beteendevetare som också har arbetsmiljökompetens kommer att stå högt i kurs på framtidens arbetsmarknad.

Oklar yrkestitel
Skillnaden i prognoserna kan bero på vilken yrkestitel prognosmakarna tittar efter. När företag, kommuner, myndigheter och organisationer söker personer med arbetsmiljökompetens står det inte alltid arbetsmiljöingenjör överst i annonsen.

Arbetsgivarna söker till exempel arbetsmiljöexperter, arbetsmiljösamordnare eller HMS-ansvariga. Sedan framgår det ofta av kompetenskraven att det är en arbetsmiljöingenjör som söks. Gärna då en person som också har annan kompetens, till exempel inom kvalitetssäkring.

 

 

 

Källa: Arbetsliv

 
Copyright © 2002 - 2017. svenskaamb.se.